Обнова Епархијског двора

У Пакрацу је 4. новембра 2014. започета прва фаза припремних грађевинских радова на обнови јужног крила Владичанског двора.

У склопу исте врши се рашчишћавање просторија и постављање потпорних стубова са оплатама и монтажним гредицама, како би се омогућило изливање преградне плоче између приземља и прве етаже. Према предвиђеној динамици радова, требало би да се јужно крило Двора усели 2016. године.

https://www.facebook.com/1443139332586618/photos/pcb.1552389874994896/1552388868328330/?type=1&theater