Obnova Eparhijskog dvora

U Pakracu je 4. novembra 2014. započeta prva faza pripremnih građevinskih radova na obnovi južnog krila Vladičanskog dvora.

U sklopu iste vrši se raščišćavanje prostorija i postavljanje potpornih stubova sa oplatama i montažnim gredicama, kako bi se omogućilo izlivanje pregradne ploče između prizemlja i prve etaže. Prema predviđenoj dinamici radova, trebalo bi da se južno krilo Dvora useli 2016. godine.

https://www.facebook.com/1443139332586618/photos/pcb.1552389874994896/1552388868328330/?type=1&theater